WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Keira Knightley

Info

wiek:
33

Keira Christina Knightley, urodzona 26 marca 1985 roku w Teddington, brytyjska aktorka nominowana do Oscara za najlepszą rolę pierwszoplanową w filmie Duma i uprzedzenie. Swój aktorski debiut miała w wieku lat siedmiu, a jej pierwsza poważna rola miała miejsce w produkcji Gwiezdne Wojny George'a Lucas'a. Prawdziwy przełom w jej karierze wystąpił po filmie Podkręć jak Beckham, dzięki niemu niespełna 18 lat Keira wystąpiła w głównej roli w filmie Piraci z Karaibów u boku Johnny'ego Deppa.

Twórczość

 • Księżna (2008) / jako Georgiana, Księżna Devonshire
 • Księżna (2008) / jako Georgiana Cavendish
 • Piraci z Karaibów: Na krańcu Świata (2007) / jako Elizabeth Swann
 • Pokuta (2007) / jako Cecilia Tallis
 • Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka (2006) / jako Elizabeth Swann
 • Duma i uprzedzenie (2005) / jako Elizabeth Bennet
 • Król Artur (2004) / jako Ginewra
 • Król Artur (2004) / jako Ginewra
 • Król Artur (2004) / jako Ginewra
 • Król Artur (2004) / jako Ginewra
 • Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły (2003) / jako Elizabeth Swann
 • Bunkier (2001) / jako Frankie Smith

Forum

tematostatni post
Jaka ona jest? Domino (31-12-2011 11:29)
Za co ja kochacie? keira knig (14-04-2011 20:47)