WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Kelly Clarkson

Info

właściwie:
Kelly Clarkson
wiek:
36

Kelly Clarkson, właściwie Kelly Brianne Clarkson, urodzona 24 kwietnia 1982 roku w Fort Worth wTeksasie. Amerykańska piosenkarka pop-rockowa, autorka tekstów piosenek oraz aktorka. Karierę muzyczną rozpoczęła od zwycięstwa w amerykańskiej edycji programu Idol w 2002 roku. W 2003 roku zajęła natomiast drugie miejsce w Światowym Idolu ("World Idol"). Od początku swojej kariery jest związana z wytwórnią RCA Records, na jej koncie znajdują się 4 studyjne albumy, a piąty jest w przygotowaniu.

Forum

tematostatni post
Jestem fankom Kelly! ---- (05-05-2013 14:18)
Hej;** Śnieżynka (05-05-2013 14:12)
fajna Usunięty (11-06-2011 10:23)
jej piosenki Usunięty (08-08-2010 15:41)
Kelly Clarkson-Jak w Usunięty (28-06-2010 12:25)