WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Kim Kardashian

Info

wiek:
38

Właściwie Kimberly Noel Kardashian, urodzona 21 października 1980 roku w Los Angeles. Amerykańska modelka, córka byłego adwokata Roberta Kardashiana oraz Kris Jenner, znana dzięki licznym skandalom oraz reality show "Rodzina Kardashianów". Ma ormiańskie, szkockie i holenderskie korzenie. 20 sierpnia 2011 roku poślubiła w Kalifornii koszykarza NBA - Krisa Humphriesa.

Forum

tematostatni post
brak tematów

Fani ( 10 )

zostań fanem

Prowadzisz stronę o tej gwieździe?
Zostań fanem i promuj swojego idola!