WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Kristen Stewart

Info

wiek:
28

Kristen Stewart to amerykańska aktorka. Zadebiutowała w mniejszej roli w filmie "Metamorfoza". Natomiast pierwsza rola główna przypadłą jej w komedii przygodowej dla młodzieży - "Łapcie tę dziewczynę" (2004). W 2008 roku wystąpiła jako główna bohaterka (Bella Swan) w sadze o wampirach - "Zmierzch".

Twórczość

  • Saga "Zmierzch": Zaćmienie (2010) / jako Isabella "Bella" Swan
  • Saga "Zmierzch": Księżyc w nowiu (2009) / jako Isabella Swan
  • Co jest grane? (2008) / jako Zoe
  • Skoczek (2008) / jako Sophie
  • Zmierzch (2008) / jako Bella Swan
  • Posłańcy (2007) / jako Jess Solomon
  • W świecie kobiet (2007) / jako Lucy Hardwicke
  • Wszystko za życie (2007) / jako Tracy
  • Zathura - Kosmiczna przygoda (2005) / jako Lisa

Forum

tematostatni post
Zdrada Kristen BeBe:-) (29-09-2012 9:50)
Sprawdź kim jesteś z BeBe:-) (29-09-2012 9:48)
Qiuz Usunięty (15-08-2012 10:03)
Z kim powinna być Kr Usunięty (06-07-2012 12:29)
Co wiecie o filmowej Usunięty (05-07-2012 16:41)