WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Lana Del Rey

Info

właściwie:
Lana Del Rey
wiek:
32

Lana Del Rey, a właściwie Elizabeth Grant, to amerykańska wokalistka pop. Przez krytyków nazywana "gangsta Nancy Sinatra" (ang. gangsterska Nancy Sinatra). Urodziła się w Nowym Jorku i dorastała w Lake Placid. W wieku 15 lat wyjechała z Lake Placid do szkoły z internatem w Connecticut. Jest córką milionera Roba Granta. Pseudonim "Lana Del Rey" został wybrany przez jej menedżerów. W 2010 Grant wydała EP zatytułowany Kill Kill. Był to jej pierwszy profesjonalny EP, wydany jako Lizzy Grant przez niezależną wytwórnię. Był początkowo dostępny na iTunes, ale został stamtąd wycofany z nieznanych przyczyn. W 2012 roku wydała swój drugi album "Born To Die". [Wikipedia]

Forum

tematostatni post
Ulubiona piosenka? ---- (05-11-2013 3:06)