WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Michael Jackson

Info

właściwie:
Michael Jackson
wiek:
60

Michael Joseph Jackson (ur. w Gary, w stanie Indiana) – amerykański muzyk, wykonawca, którego kariera i kontrowersyjne życie osobiste stały się częścią popkultury ostatnich czterech dekad. Jackson rozpoczął swą karierę muzyczną w wieku siedmiu lat, jako wokalista zespołu rodzinnego The Jackson 5. Znany jako jeden z najlepszych wykonawców estradowych i jeden z najpopularniejszych muzyków w historii. Król Popu znany jest również za swoje zasługi humanitarne. Dotychczas przekazał ponad 300 mln dolarów na cele charytatywne. Był dwa razy nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla - w 1992 roku oraz w 2003. Zmarł niespodziewanie 25 czerwca 2009 roku.

Twórczość

  • Michael Jackson's This Is It (2009) / jako on sam

Forum

tematostatni post
MICHAEL JACKSON ŻYJE ѕυ (29-06-2016 20:09)
Jak byście się czuli EmoGirl (21-08-2013 18:15)
Ulubione piosenki xd Usunięty (03-02-2013 23:23)
na ile procent uwiel Usunięty (03-02-2013 23:17)
kto płakał jak micha Usunięty (06-10-2012 16:46)