WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Niall Horan

Info

wiek:
25

Niall James Horan. Muzyk, piosenkarz, wokalista zespołu One Direction. Urodził się w Mullingar w Hrabstwie Westmeath w Irlandii. Wystąpił w castingu do programu X-Factor, przechodząc do kolejnego etapu pod warunkiem połączenia się w zespół z czterema innymi uczestnikami. W ten sposób powstała grupa One Direction, która kontynuuje działalność także po zakończeniu programu. Wraz z grupą w 2011 roku nagrał płytę Up All Night. Potrafi grać na gitarze i ma starszego brata Grega.

Forum

tematostatni post
Śmieszne gify z 1D! Usunięty (22-02-2013 14:23)