WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Nick Jonas

Info

wiek:
26

Nick Jonas, urodzony 16 wrześnie 1992 roku, drugi z najmłodszych braci Jonas tworzących zespół Jonas Brothers. W zespole grał głównie na gitarze, sporadycznie na perkusji i pianinie. Zagrał m.in. w filmie "Camp Rock" jako Nate, a obecnie skupia się solowej karierze.

Twórczość

  • Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009) / jako muzyk

Forum

tematostatni post
JAK BARDZO PODOBA WA ...NATUSIA (26-05-2011 14:17)
Ciekawostki. xD Cαrm (05-05-2011 22:19)
Nikuś Usunięty (01-05-2011 0:40)
"Prawda" Usunięty (01-05-2011 0:36)
Nick^^ szaramyszk (12-12-2010 19:39)