WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Nicki Minaj

Info

wiek:
34

Nicki Minaj, właściwie Onika Maraj, urodzona 8 grudnia 1984 w Port-of-Spain. Pochodząca z Trynidadu raperka i autorka tekstów. W 2009 roku dołączyła do ekipy z Young Money Entertainment, czyli wytwórni muzycznej zarządzanej przez Lil Wayne'a. Od tego czasu nagrała wiele duetów z artystami amerykańskiej branży popowej i hip-hopowej, między innymi Christiną Aguilerą, Mariah Carey, Usherem, Ludacrisem czy Lil Waynem. W kwietniu 2010 wyszedł jej debiutancki singel - "Massive Attack", nagrany z Seanem Garrettem.

Forum

tematostatni post
Niki Minaj dadaa92 (22-06-2013 18:43)
Ulubiony Teledysk .? KarOlka... (19-11-2012 16:55)
Ulubiona piosenka. G o o d & (07-07-2012 20:53)