WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Nicole Richie

Info

wiek:
37

Nicole Richie (Nicole Camille Escovedo) to amerykańska piosenkarka oraz aktorka.

Nicole już jako dziecka wykazywała zamiłowanie do muzyki. Jako dziewczynka nauczyła się grać na skrzypcach, wiolonczeli oraz pianinie. W 1985 roku zaczęła uczęszczać do prestiżowej szkoły The Buckley. Tam właśnie poznała Paris Hilton czy Kimberly Stewart.

Nicole Richie wraz z Paris Hilton wzięła udział w reality show - "The Simple Life".

Prywatnie - celebrytka jest matką dwójki dzieci - Harlow Winter Kate oraz Sparrowa Jamesa Midnighta. Partnerem Nicole jest Joel Madden, czyli członek zespołu Good Charlotte

Czy wiesz że Nicole Richie ?

  • ma za ojca chrzestnego Michaela Jacksona?

Forum

tematostatni post
gwiazda nie posiada forum swoich fanów

Fani ( 0 )

zostań fanem

Prowadzisz stronę o tej gwieździe?
Zostań fanem i promuj swojego idola!