WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Orlando Bloom

Info

wiek:
41

Orlando Bloom, a właściwie Orlando Jonathan Blanchard Bloom, urodzony 13 stycznia 1977 roku w Canterbury. Brytyjski aktor filmowy znany z roli Legolasa w cyklu Władca Pierścieni. Inne filmy, w których wystąpił, to m.in.: Piraci z Karaibów, Mleczarz, Królestwo niebieskie, Troja.

Twórczość

  • Miłość i inne nieszczęścia (2007) / jako Hollywood Paolo
  • Piraci z Karaibów: Na krańcu Świata (2007) / jako Will Turner
  • Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły (2003) / jako Will Turner

Forum

tematostatni post
Orlando Bloom zostan ---- (24-08-2010 20:40)
Co w nim się wam pod Dawidek098 (27-06-2010 21:07)
No tak to teraz co s Dawidek098 (27-06-2010 21:06)
Mam coś dla was ! Usunięty (20-03-2010 17:56)