WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Paramore

Info

właściwie:
Paramore
wiek:
-

Amerykański rockowy zespół z Franklin, Tennessee, w którego skład wchodzą: Hayley Williams, Jeremy Davis, Zac Farro, Josh Farro i Taylor York. Pierwsze kompozycje, które stworzyli w studio, trafiły na ich pierwszą płytę "All We Know Is Falling", wydaną w 2005 r. W 2007 roku zespół był nominowany do nagrody Grammy. Piosenki zespołu pisane są przez Hayley i Josha. W roku 2008 dwie piosenki Paramore znalazły się na soundtrack'u do filmu "Zmierzch". W roku 2009 ma wyjść trzeci album zespołu.

Forum

tematostatni post
'Paramore' - czwarta Usunięty (23-03-2013 2:18)
Jaki to teledysk? Dark Blood (01-02-2013 15:44)
Jakie jest wasze naj Respect. (13-05-2012 22:28)
Jaka to melodia?? Respect. (13-05-2012 22:21)
Nagłóweek :DD Usunięty (03-05-2012 14:23)