WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Peja

Info

właściwie:
Peja
wiek:
42

Peja właściwie Ryszard Andrzejewski (ur. roku w Poznaniu) - polski wykonawca hip-hopowy, raper i muzyk. Laureat Fryderyka, nagrody polskiego przemysłu fonograficznego w 2002 roku. Pomysłodawca grupy muzycznej Ski Skład w której występował w latach 2000-2004 oraz Slums Attack powstałej w 1993 roku przy współpracy z Icemanem. W 1997 roku Iceman opuścił skład Slums Attack. Andrzejewski przez krótki okres samodzielnie nagrywał pod nazwą Slums Attack.Wkrótce potem do Slums Attack dołączył DJ Decks, z którego udziałem powstał album, pt. "Całkiem nowe oblicze". Sławę zespół zyskał dzięki płycie zatytułowanej "Zwykła codzienność" wydanej dzięki Krzysztofowi Kozakowi (KNT) – założycielowi RRX oraz tzw. dissowi zrealizowanemu z grupą muzyczną pod nazwą Nagły Atak Spawacza skierowanemu przeciwko kieleckiemu raperowi Liroyowi. Wzrost popularności grupie przyniosła płyta, pt. "Na legalu?!", do którego przyczynił się również film Blokersi, rozwój gatunku oraz zainteresowanie mediów. Na wspomnianym wydawnictwie ukazał się utwór "Głucha noc". Dwa pierwsze wersy refrenu, Ciemno już, zgasły wszystkie światła; ciemno już, noc nadchodzi głucha, okazały się być przerobionym fragmentem utworu Chmurami zatańczy sen Stana Borysa nagranego w 1974 roku. Stwierdził on, że była to kradzież jego własności intelektualnej. Natomiast raper twierdzi, że to zwykły sampling, oraz, że na tym opiera się hip-hop. Obecnie brak jest doniesień o rozwiązaniu konfliktu.

Forum

tematostatni post
mój tata ---- (01-05-2014 8:47)
Peja ---- (10-02-2013 19:03)
nowe, świetne forum Manusz_Jaj (19-01-2013 13:12)
JANUSZ MAJ ZYJE ---- (13-01-2013 21:01)
Żałoba narodowa..[*] Dmitrij Iw (13-01-2013 20:57)