WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Rihanna

Info

właściwie:
Rihanna
wiek:
30

Rihanna, właściwie Robyn Rihanna Fenty (ur. w Saint Michael na Barbadosie) – amerykańska wokalistka wykonująca muzykę z pogranicza popu i R&B. O karierze wokalnej marzyła już w szkole, kiedy to założyła trio muzyczne z koleżankami z klasy. W roku 2004 zdobyła tytuł najpiękniejszej uczennicy w szkole i wystąpiła w show muzycznym, zachwycając wszystkim swoja wersją piosenki "Hero", wykonywanej oryginalnie przez Mariah Carey. Na dobre w świecie muzycznym zaistniała dzięki takim hitom, jak: Pon De Replay czy SOS. Uhonorowana nagrodą Grammy za piosenkę "Umbrella".

Forum

tematostatni post
Rihanna Prześladowan ---- (09-07-2012 16:54)
Rihannę wkurzają plo never ever (08-05-2012 15:22)
Rihanna: "Jestem zmę ---- (04-05-2012 17:52)
"Wysłała mu rozbiera ---- (04-05-2012 17:49)
Rihanna poszła na ra ---- (04-05-2012 17:42)