WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Selena Gomez

Info

wiek:
26

Selena Marie Gomez, urodzona 22 lipca 1992 roku w Nowym Jorku, amerykańska aktorka i piosenkarka pochodzenia meksykańskiego. Dorastała w Grand Prairie w Teksasie, skąd trafiła na plan produkcji Disneya, która przyniosła jej międzynarodową popularność - mowa o roli Alex Russo w serialu "Czarodzieje z Waverly Place". Przed swoimi szesnastymi urodzinami podpisała kontrakt z Hollywood Records, a jej pierwszy krążek ukazał się 29 września 2009 roku. Następnie miała za sobą epizod w zespole Selena Gomez and The Scene, który zakończyła, by skupić się na solowej karierze muzycznej i aktorskiej.

Czy wiesz że Selena Gomez ?

  • wydaje tygodniowo do 250 dolarów na buty?

Forum

tematostatni post
Co myślicie? :) ---- (15-03-2015 16:41)
Selena ---- (09-11-2014 12:09)
Według was z kim pow Mateusz (23-12-2013 19:15)
Kto był winny zerwan Słodziak3 (28-05-2013 15:20)
CZy selena jest w ci EmoGirl (03-03-2013 14:12)