WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Soundgarden

Info

właściwie:
Soundgarden
wiek:
-

Amerykańska grupa muzyczna założona w roku 1984 w Seattle przez wokalistę i gitarzystę Chrisa Cornella, gitarzystę prowadzącego Kima Thayila oraz basistę Hiro Yamamoto. Razem z Nirvaną, Pearl Jamem i Alice in Chains zalicza się ich do tzw. "Wielkiej czwórki z Seattle". Zespół identyfikowany jest więc z nurtem grunge, czerpie jednak liczne inspiracje z tradycji muzycznej zespołów garażowych lat sześćdziesiątych, szeroko pojętego rocka psychodelicznego, a także muzyki heavy metalowej. Zespół był jednym z największych popularyzatorów muzyki grunge na początku lat dziewięćdziesiątych i został sklasyfikowany na 14 miejscu listy "100 Greatest Hard Rock Artists". Grupa swój największy sukces odnotowała w roku 1994 wraz z ukazaniem się czwartego studyjnego albumu zatytułowanego "Superunknown", który zadebiutował na pierwszej pozycji listy Billboard oraz przyniósł grupie dwie statuetki Grammy za single "Spoonman" oraz "Black Hole Sun".

Forum

tematostatni post
gwiazda nie posiada forum swoich fanów

Fani ( 0 )

zostań fanem

Prowadzisz stronę o tej gwieździe?
Zostań fanem i promuj swojego idola!