WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Taylor Swift

Info

wiek:
29

Taylor Alison Swift, urodzona 13 grudnia 1989 roku w Wyomissing, (Pennsylvania), amerykańska piosenkarka pop/country i autorka tekstów. Zaczęła grać na gitarze w wieku 12 lat, wtedy też napisała swoją pierwszą piosenkę "Lucky You". W 2006 roku podpisała kontrakt z wytwórnią Big Machine Records, a swój debiutancki singiel wydała 24 października 2006 roku. Jej debiutancki album pokrył się podwójną platyną, a drugi - wydany 11 listopada 2008 roku - przez 10 miesięcy nie schodził z pierwszego miejsca listy Billboard 200.

Forum

tematostatni post
Pytanioe co do jej p Usunięty (10-07-2013 12:35)
X czy Y?? Usunięty (12-10-2012 15:54)
Taylor :******* Usunięty (26-01-2012 17:09)
Miley lepsza od Tayl Usunięty (26-01-2012 13:12)
Fani Usunięty (26-01-2012 13:10)