WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Zoe Saldana

Info

wiek:
40

Zoe Saldana, właściwie Zoe Yadira Zaldaña Nazario, urodzona 19 czerwca 1978 roku w New Jersey. Amerykańska aktorka dominikańskiego pochodzenia, która zasłynęła rolą Neytiri w filmie "Avatar" Jamesa Camerona. Wśród innych ważnych ról aktorki można wymienić udział w "Piratach z Karaibów", "Star Treku" oraz "8 częściach prawdy".

Twórczość

  • Avatar (2009) / jako Neytiri
  • 8 części prawdy (2008) / jako Angie Jones

Forum

tematostatni post
AVATAR oliva:P... (22-04-2010 14:19)

Fani ( 9 )

zostań fanem

Prowadzisz stronę o tej gwieździe?
Zostań fanem i promuj swojego idola!