WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Konkursy

TO przestraszy nawet największych twardzieli!

TO przestraszy nawet największych twardzieli!

Z okazji premiery horroru „To” na DVD zapraszamy do udziału w konkursie!

Oceniamy: teksty

Data zakończenia: 2018-01-22

Wyniki

„Ponad wszystko” ... zapraszamy na konkurs!

„Ponad wszystko” ... zapraszamy na konkurs!

Z okazji premiery filmu „Ponad wszystko” na DVD zapraszamy do udziału w konkursie!

Oceniamy: teksty

Data zakończenia: 2017-12-10

Wyniki

Harry Styles. Nieoficjalna biografia dla Was!

Harry Styles. Nieoficjalna biografia dla Was!

W związku z premierą książki Harry Styles. Nieoficjalna biografia mamy dla Was konkurs z nagrodami.

Oceniamy: teksty

Data zakończenia: 2017-10-18

Wyniki

Czy Ciebie też dopadnie Zemsta Salazara?

Czy Ciebie też dopadnie Zemsta Salazara?

Z okazji premiery filmu PIRACI Z KARAIBÓW: ZEMSTA SALAZARA na Blu-ray i DVD

Oceniamy: teksty

Data zakończenia: 2017-10-15

Wyniki

Od dziś chronią nas "Strażnicy Galaktyki"

Od dziś chronią nas "Strażnicy Galaktyki"

Z okazji premiery filmu STRAŻNICY GALAKTYKI VOL. 2 na Blu-ray i DVD zapraszamy do

Oceniamy: teksty

Data zakończenia: 2017-09-29

Wyniki

Kong: Wyspa Czaszki - wystarczy Ci odwagi?

Kong: Wyspa Czaszki - wystarczy Ci odwagi?

Dzięki współpracy z dystrybutorem Galapagos Films mamy dla Was konkurs z nagrodami!

Oceniamy: teksty

Data zakończenia: 2017-09-08

Wyniki