Wciąż sie jeszcze rumienie na samo wspomnienie

avatar

peril

 

 

 

 

 

 

Ściana / Wiadomość

Jesteś wspaniała! Jak róża. Jak łania,
Za którą jeleń po kniejach ugania.
Napatrzeć ci się nie mogę do syta,
W mym sercu jesteś jak rzeźba wyryta,
I jak melodia świerszczy, jak muzyka,
Która wraz z serca biciem cicho cyka.

~*~