WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

najładniejsze chłopaki:

El Ninio 7

 • Tarn&am
 • 9.11

^^Pozytywni (...)

 • Bydgoszcz
 • 9.10

Krzysiek

 • Warszawa
 • 9.10

Gracjan

 • Jastrzębie
 • 9.10

Piekielny (...)

 • Zbąszyń
 • 9.10

C y t r y (...)

 • Drgicz
 • 9.10

KuubbuS

 • Warszawa
 • 9.10

duraczek

 • Jaćmierz
 • 9.10

Ten .!

 • Płock
 • 9.10

Konserwa (...)

 • RioDeŚwiebo
 • 9.10

Skwarek .

 • Warszawa
 • 9.10

! NiE DlA (...)

 • Duisburg
 • 9.10

sarotka

 • Nowy Sącz
 • 9.10

Mateuszek (...)

 • Twierdza
 • 9.10

bartu$

 • Wrocław
 • 9.10

adaska.

 • Wrocław
 • 9.10

▶ Nikodem

 • London
 • 9.10

Big Dick

 • Skc
 • 9.10

Grzanka

 • Książenice
 • 9.10

michalacxa

 • Warszawa
 • 9.10

Miś (...)

 • ZawszeTamGd
 • 9.10

мαКų

 • Tarnowskie
 • 9.10

kiroGOMEZ

 • Starogard
 • 9.10

Adi xD

 • Lublin
 • 9.10

Jackos

 • Nowa Ruda
 • 9.10

lovelasikxD (...)

 • Częstochowa
 • 9.10

Life is (...)

 • Kraków
 • 9.10

Kabanos

 • Ruda
 • 9.10

Justin (...)

 • Stratford,
 • 9.10

Mateoo (...)

 • Str&oac
 • 9.10

SaJgoN7

 • Zamość
 • 9.10

ExLusiVe

 • Gdzies w
 • 9.10

tasiorq

 • krk
 • 9.10

Justin (...)

 • daleko
 • 9.10

` Kubuś .

 • w snach x
 • 9.10

Gilon

 • Katowice
 • 9.10

DropDead

 • Napewno
 • 9.10

Jey.W

 • Wrocław
 • 9.10

Jak znaleźć się w rankingu?

Musisz mieć wysoko ocenianą galerię ze swoimi prawdziwymi zdjęciami.

załóż galerię