WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

najładniejsze chłopaki:

tasiorq

 • krk
 • 9.10

` Kubuś .

 • w snach x
 • 9.10

DropDead

 • Napewno
 • 9.10

umpalumpek

 • Paryż
 • 9.10

patryk23955 (...)

 • Paragwaj/Ur
 • 9.10

Błażej

 • Warszawa
 • 9.10

Borys

 • Warszawa
 • 9.10

Karolek

 • Radom
 • 9.10

Cenciaq

 • Szczecin
 • 9.10

Edward ;)

 • Forks
 • 9.10

Damian

 • Warszawa
 • 9.10

Misiek ; (...)

 • Chojnów
 • 9.09

иα (...)

 • Krk
 • 9.09

Patryś

 • Zielona
 • 9.09

Jogi.

 • Łomża
 • 9.09

boski...^^

 • Poznań
 • 9.09

Maxx ; dd

 • Gdynia
 • 9.09

Ja Co

 • Nysa
 • 9.09

Piotrek

 • Lublin
 • 9.09

` (...)

 • Warszawa
 • 9.09

Remik

 • W huj
 • 9.09

bierz mnie (...)

 • gdzieś
 • 9.09

;(.

 • Radom
 • 9.09

NoChOćTu

 • Warszawa
 • 9.09

Rockstar .

 • Gdańsk
 • 9.09

Piotrek ;D

 • Piotrków
 • 9.09

® (...)

 • Łódź
 • 9.09

dziwne,nie? (...)

 • brzeszcze
 • 9.09

DaMiAn$$

 • Radom
 • 9.09

Krystian (...)

 • Kraków
 • 9.09

ShowTime&re (...)

 • Szczecin
 • 9.09

"M O (...)

 • Szczecin
 • 9.09

Toxic (...)

 • Zadupie
 • 9.09

Bartek

 • a tam
 • 9.09

AlvaroPan (...)

 • Bolesławiec
 • 9.09

Mr.Mars

 • MniejNiżDwa
 • 9.09

Jak znaleźć się w rankingu?

Musisz mieć wysoko ocenianą galerię ze swoimi prawdziwymi zdjęciami.

załóż galerię