WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

9 gier z serii Assassin’s Creed za 65 złotych?

humblebundle.com

Jeśli poczuliście się rozczarowani brakiem pełnoprawnej odsłony Assassin’s Creed w ubiegłym roku, to może zainteresuje Was najnowsza promocja Humble Bundle.

Ta pozwoli Wam nadrobić zaległości w ramach tej serii lub po prostu odświeżyć ją sobie za stosunkowo niewielkie pieniądze.

Warto oczywiście pamiętać, że organizatorzy HB przekazują pieniądze ze swoich akcji na cele charytatywne, więc przy okazji rozpoczniemy rok od dobrego uczynku.

I tak, płacąc przynamniej 1 EUR otrzymamy 4 gry, a konkretniej pierwszą odsłonę cyklu oraz 3 mniejsze tytuły z tej serii (Assassin's Creed Chronicles: India, Assassin’s Creed Chronicles: China i Assassin's Creed Chronicles: Russia). Wykładając kwotę równą średniej wpłat (obecnie 7,32 EUR) dostaniemy także Assassin’s Creed Liberation, Assassin's Creed III zTyranny of King Washington: The Infamy (DLC) i Assassin's Creed 2 Deluxe Edition. Natomiast w za przynajmniej 14,44 EUR otrzymacie również Assassin’s Creed Unity i Assassin's Creed Brotherhood.

Jak więc widać za niecałe 65 PLN możemy tu otrzymać aż 9 gier z tej popularnej serii.

archiwum newsów

2017-01-04

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.