WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

A w Games with Gold na luty …

Microsoft

Microsoft ujawnił gry jakie otrzymają subskrybenci Xbox Live Gold w ramach Games with Gold w przyszłym miesiącu.

Tym razem gigant z Redmond przygotował dla swojej usługi solidne tytuły, ale raczej trudno mówić to o jakiejś wyjątkowo atrakcyjnej ofercie.

I tak, posiadacze konsoli Xbox One tradycyjnie mogą liczyć na 4 gry, w tym dwie w ramach wstecznej kompatybilności z Xbox 360.

W lutym będą to polski shooter stawiający na dynamiczną i widowiskową akcję - Shadow Warrior, który pobierać można będzie za darmo cały miesiąc (o ile opłacamy abonament) oraz Assassin’s Creed Chronicles: India, czyli spin-off popularnej serii Ubisoftu w formie platformówki 2.5D (ten tytuł dostępny będzie od 16 lutego do 15 marca).

Użytkownicy Xbox One i Xbox 360 otrzymają zaś widowiskowe i pełne skryptów wyścigi Split/Second (dostępne od 1 do 15 lutego) oraz Crazy Taxi (gra dostępna pomiędzy 16-28 lutego).

Zapewne lada moment możemy liczyć na odpowiedź ze strony Sony i jego PlayStation Plus i wtedy przekonamy się, która usługa wypada lepiej w lutym.

archiwum newsów

2018-01-25

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.