WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Bloodborne doczeka się ... książki?

playstation.com

Produkcje From Software nie są dla każdego, ale mają wierne grono odbiorców i to właśnie do nich skierowane są dzisiejsze wieści.

Właśnie dowiedzieliśmy się, że Sony i Udon Entertainment podjęły współpracę, w efekcie której na rynek trafi piękny album z grafikami koncepcyjnymi i swoistą "encyklopedią" wiedzy na temat Bloodborne.

Ten nosi tytuł Bloodborne Official Artworks, liczy sobie 256 stron i zdradzi nam historię powstawania poszczególnych elementów obecnych później w samej grze.

Niestety jest pewien mały minus, premierę przewidziano dopiero na maj przyszłego roku, a cena również nie należy do niskich, bo mówimy o kwocie w okolicach 40 funtów.

 

playstation.com

archiwum newsów

2016-12-28

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.