WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Czy wiesz jak wygląda polski gracz?

pixabay.com

Jeśli branża gier interesuje Was w nieco większym zakresie niż tylko kolejne premiery, to mamy dla Was bardzo ciekawy materiał, a mianowicie raport opublikowany przez Krakowski Park Technologiczny.

Kondycja Polskiej Branży Gier, bo o nim właśnie mowa, to bardzo obszerne opracowanie, w którym znajdziemy wiele ciekawych informacji na temat polskiej branży gier i samych graczy.

Jak twierdzi jeden z pomysłodawców projektu, czyli Michał Bobrowski z zarządu GRY-Online S.A.:

- Dokument kompleksowo przedstawia wartość poszczególnych elementów polskiego rynku gier zestawiając ją z globalnymi danymi. W tym roku wnikliwą analizę poszczególnych segmentów dodatkowo uzupełniliśmy o informacje na temat najbardziej wyrazistych trendów ubiegłego roku – rozwoju i perspektyw technologii VR/AR oraz sportów elektronicznych. Zebrane informacje komentuje 40 specjalistów z branży.

Te ponad 100 stron jest najbardziej kompletnym opracowaniem, jakiego doczekała się polska branża gier, dzięki czemu możemy poznać jej prawdziwą kondycję oraz przekonać się, jak wygląda profil polskiego gracza, bo stereotypy na ten temat krążą w sieci od lat. I tak, dowiadujemy się na przykład, że w naszym kraju gra tyle samo kobiet (50%), co mężczyzn (50%), a statystyczny gracz/graczka mieszka na wsi (37%), ma 25-34 lata (32%), posiada średnie wykształcenie (45%), stałe zatrudnienie (45%), ma przeciętną sytuację finansową (38%) i preferuje … urządzenia mobilne.

To właśnie z nich korzysta aż 54% graczy, drugie miejsce należy oczywiście do komputerów, które notują nieco słabszy wynik 45%, a na podium łapią się też gry społecznościowe i przeglądarkowe. Niestety na pudle nie ma konsol, które zanotowały stosunkowo słaby wynik wynoszący 19% - prawdopodobnie dlatego, że unikają ich kobiety i aż 81% ich użytkowników to mężczyźni. Co więcej, najczęściej gramy w domu (90%), nowe tytuły nabywamy w sklepie bądź poprzez portale aukcyjne (53%), a jeśli już decydujemy się na zakup cyfrowy, to najchętniej sięgamy po Steama (49%).

Chcecie dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do lektury całości, bo naprawdę warto – TUTAJ.

sxc.hu

archiwum newsów

2017-09-13

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.