WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Epic Games o faworyzowaniu konsol

Gears of War 4

Nie jest żadną tajemnicą, że jeszcze do niedawna Epic Games koncentrowało się głównie na konsolach, przez co pecetowi gracze mogli poczuć się nieco opuszczeni przez firmę, która swoje korzenie ma przecież w platformie PC.

Zdaniem Tima Sweeneya była to jednak mądra i przemyślana decyzja, która pozwoliła przetrwać trudny okres.

W wywiadzie udzielonym Glixel tłumaczy on, że pomimo tego, iż tworzyli gry na PC przez całą historię Epic, w tym Jazz Jackrabbit, Jill of the Jungle, Epic Pinball czy Unreala, to jednak przed epoką Steama przychody z gier komputerowych spadały na łeb na szyję.

Jako główny czynnik wymienia tu piractwo, podkreślając, że w tym czasie debiutował BitTorrent i Napster, a wielu konkurentów wydających w tym czasie gry na PC niemal wylatywało z interesu, ponieważ na każdą sprzedaną grę przypadało 10 nielegalnych kopii. W rezultacie w latach 2006-2012 skoncentrowali się na konsolach, gdzie zjawisko to było mniejsze.

Jego zdaniem była to dobra decyzja, ponieważ pozwalała im zarobić zdecydowanie więcej niż gdyby pozostali na PC. Jako standardowy przykład podaje Gears of War, gdzie kilka gier z tej serii sprzedało się w nakładzie przeszło 6 mln kopii. „Nie wiem, czy na Steamie jakakolwiek gra sprzedała się w takim nakładzie” – podkreśla Sweeney.

Co w takim razie sprawiło, że Epic powrócił do swojej pierwotnej platformy? Przede wszystkim stale rosnące budżety gier na konsolach. Pierwsze Gears of War kosztowało ich 12 mln USD, a zysk wynosił 100 mln USD. Nawet Gears of War: Judgment było jeszcze opłacalnym przedsięwzięciem, ponieważ produkcja kosztowała 60 mln USD, a gra zarobiła 100 mln USD. Jednak jak zauważa Sweeney, wraz z przesiadką na PS4 i Xbox One spodziewano się, że koszt produkcji wzrośnie dwukrotnie, a liczba użytkowników, którzy kupią ich produkt, nie podwoi się.

Tym samym postanowili wrócić do punktu wyjścia i skoncentrować się na platformie Steam i PC, które dzięki takim tytułom, jak League of Legends, Dota czy Overwatch, ponownie przeżywa rozkwit. Istotnym czynnikiem okazały się także laptopy, które w końcu oferują wystarczającą wydajność do grania i są zdecydowanie bardziej mobilne od konsol.

xbox.com

archiwum newsów

2017-01-11

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.