WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

E-sport pełnoprawną dyscypliną olimpijską?

sxc.hu

Właśnie poczyniono w tym kierunku ważny krok - e-sport będzie pełnoprawną częścią igrzysk azjatyckich w 2022 roku, które odbędą się w Chinach.

Igrzyska te są organizowane przez Azjatycką Radę Olimpijską (OCA) pod nadzorem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) i w każdej konkurencji przyznawane są medale.

OCA stwierdziła, że decyzja ta została podjęta ze względu na „gwałtowny rozwój i ogromną popularność tej nowej formy sportu”.

Warto dodać, że zmagania e-sportowe będzie można już oglądać na igrzyskach azjatyckich w Dżakarcie w 2018 roku, ale tam sport elektroniczny potraktowany będzie jako demonstracja i dopiero od 2022 roku traktowany będzie na równi z tradycyjnym sportem, co oznacza przyznawanie medali i nagród identycznych jak dla innych sportowców. Ruch ten był możliwy za sprawą nawiązania współpracy pomiędzy gigantem handlu elektronicznego Alibabą (konkretniej jego e-sportowym oddziałem) oraz OCA.  

Jest to niewątpliwie kolejny istotny kamień milowy dla e-sportu i to o tyle istotny, że nie odnosi się już do pieniędzy, ale prestiżu. Dzięki tej decyzji sport elektroniczny będzie mógł jeszcze bardziej zaistnieć w świadomości masowego odbiorcy, a Azja nie jest tu przypadkowym wyborem, ponieważ w tym regionie e-sport rozwija się najszybciej i fani profesjonalnego grania potrafią wypełniać tu stadiony. Analitycy szacują, że przychody z e-sportu wzrosną w tym roku do 696 mln USD (w ubiegłym roku było to 493 mln USD) i aż 15% z tego pochodzić ma jedynie z Chin. Następny krok? Igrzyska olimpijskie?

22364914234_2dcc351e62_b

archiwum newsów

2017-04-20

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.