WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Fallout teraz w formie gry planszowej

Fallout 4

Właśnie docierają do nas fantastyczne wieści dla wszystkich fanów post apokalipsy i uniwersum tej gry.

Fantasy Fight Games ujawniło właśnie, że stworzyło oficjalną  licencjonowaną grę planszową umieszczoną w tym właśnie uniwersum.

Gra powinna spodobać się wszystkim fanom starszych tytułów z tej serii, bo ma ona kłaść bardzo duży nacisk na podejmowanie trudnych wyborów, jednak znalazły się w niej także elementy zaczerpnięte z nowszych gier, wydawanych pod skrzydłami Bethesdy, jak choćby system VATS.

Z nowszych tytułów wyciągnięte mają być same historie i przygody, które przyjdzie nam rozegrać z pomocą pionków na modularnej, dostosowywanej do konkretnego scenariusza planszy.

Do wyboru będziemy mieli 5 postaci, od zwykłych mieszkańców Krypty, przez ghoula, aż po mutanta czy członka Bractwa Stali, których będziemy mogli ulepszać w trakcie rozgrywki z pomocą dobrze znanego systemu SPECIAL.

Gra zaprezentowana ma zostać w tym roku, lecz więcej szczegółów mechaniki mamy poznać wcześniej.

 

Fallout 4

archiwum newsów

2017-08-12

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.