WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Far Cry 5 na nowym zwiastunie fabularnym

YouTube

Do premiery Far Cry 5 pozostało już niewiele ponad półtora miesiąca i Ubisoft w związku z tym wzmaga swoje działania marketingowe w stosunku do tego tytułu.

Twórcy właśnie opublikowali nowy fabularny zwiastun z tej produkcji, a poznaliśmy także zawartość jej przepustki sezonowej.

Sam zwiastun koncentruje się na głównym antagoniście, czyli niejakim Ojcu i jego sekcie. Trzeba więc przyznać, że historia piątej odsłony serii, w której trafimy do Montany, zapowiada się intrygująco.

Jeśli zaś chodzi o przepustkę sezonową, to potwierdzono 3 dodatki, gdzie w Dead Living Zombies zmierzymy się z nieumarłymi, w Hours of Darkness z wietkongiem, a w Lost on Mars z gigantycznymi pająkami. Twórcy nie mają zamiaru się ograniczać i choć tego typu atrakcje mogą zdaniem niektórych pasować tu jak pięść do oka, ponieważ główna historia stawia jednak na realizm, to warto przypomnieć świetne rozszerzenie Blood Dragon do Far Cry 3.

archiwum newsów

2018-02-05

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 1

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.