WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

For Honor - zamknięte beta testy w drodze

forhonor.ubisoft.com

Ubisoft ogłosił, że zamknięte beta testy For Honor przeprowadzone zostaną pomiędzy 26 a 29 stycznia.

Te odbędą się na wszystkich trzech platformach, tj. PC, PS4 i Xbox One, a osoby, które chcą wziąć w nich udział, mogą zapisać się pod TYM adresem.

Francuska firma obiecuje, że chętnie będzie zapraszać zainteresowanych do wzięcia udziału w testach.

Przy okazji zamkniętej bety Ubisoft startuje także z Wojnami Frakcji, czyli czasowo ograniczonym wydarzeniem, które pozwolić ma nam odpowiedzieć na pytanie: Kto wyjdzie zwycięsko ze starcia, kiedy na polu bitwy spotkają się potężni wikingowie, śmiercionośni samurajowie i śmiali rycerze?

Wojny Frakcji będą śledzić wszystkie sieciowe aktywności na wszystkich platformach w trakcie bety I nagradzać graczy za walkę w ich frakcji, a jeśli na koniec testów nasza frakcja okaże się być najlepsza, to możemy liczyć na dodatkową nagrodę. Ta przeniesiona zostanie do pełnej gry i dostępna ma być tylko dla uczestników zamkniętej bety.

Warto także przypomnieć, że chociaż For Honor wyraźnie koncentruje się na trybie multiplayer, to nie zabraknie tu również pełnoprawnej kampanii fabularnej.

For Honor zadebiutuje na rynku 14 stycznia.

archiwum newsów

2017-01-11

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.