WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Ghost Warrior 3 na nowym zwiastunie

http://sniperghostwarrior3.com/

CI Games wyraźnie podkręca temperaturę przed premierą i opublikowało właśnie nowy zwiastun z tej produkcji.

Trailer zatytułowany został Dangerous i nie chodzi tu tylko o tytuł piosenki zespołu Royal Deluxe, która użyta została w podkładzie, ale przede wszystkim umiejętności głównego bohatera gry.

Wideo prezentuje różne sposoby, na jakie Jonathan North może rozprawiać się ze swoimi oponentami. Oprócz snajperki i przeciwpancernych pocisków, Joe wykorzystuje także nóż, eksplodujące beczki (tych nie mogło zabraknąć w szanującym się shooterze), pojazdy do rozjeżdżania wrogów lub po prostu traktuje ich z kolana.

Akcja Sniper Ghost Warrior 3 osadzona została w Gruzji i w grze otrzymamy sporych rozmiarów otwarty świat z dynamiczną pogodą i cyklem dnia i nocy. Dwa ostatnie elementy mają mieć znaczące przełożenie na rozgrywkę, w tym decyzje i planowanie. Gracz będzie mógł również ulepszać swoje bronie i ekwipunek, a pod względem struktury gry nie da się ukryć inspiracji serią Far Cry.

Przypominamy, że po kilku opóźnieniach Sniper Ghost Warrior 3 zadebiutuje 25 kwietnia na PC, PS4 i Xbox One.

archiwum newsów

2017-04-15

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 1

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.