WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gracze mają lepiej pracujące ... mózgi?

pixabay.com

Choć udało się już nieco uspokoić histerię związaną z grami i ich negatywnym wpływem na dzieci, to wciąż nie zdajemy sobie sprawy z pozytywnych skutków grania.

A te - jak donoszą neurolodzy z Ruhr-Universität Bochum - są wcale niemałe.

Podczas swoich badań niemieccy naukowcy badali grupę 17 graczy - aby trafić do niej trzeba grać tygodniowo co najmniej 15 godzin na konsoli lub na komputerze - jako grupa kontrolna posłużyło tyle samo osób, które nie grają regularnie w gry.

Obu grupom postawiono zadanie polegające na "przewidywaniu pogody" - wskazywaniu, czy będzie świeciło słońce, czy padał deszcz, na podstawie odkrytej przed nimi kombinacji kart.

Każda kombinacja skrywa w sobie wzór faktycznie zwiększający prawdopodobieństwo deszczu lub słońca w różnym stopniu, a gracze nie tylko byli w stanie dużo trafniej je odgadnąć, a ich wynik był tym lepszy, im dana kombinacja była trudniejsza (na przykład dająca 60% szansy na deszcz i 40% na słoneczną pogodę).

Okazuje się zatem, że mózg graczy dużo szybciej jest w stanie przeanalizować sytuację i wyciągnąć z niej wnioski, jednak nie powinno to dziwić - gracze bowiem w tym właśnie się ćwiczą ślęcząc przed monitorami czy telewizorami. Być może zatem powinniśmy pomyśleć jak wykorzystać te umiejętności dla dobra społeczeństwa?

sxc.hu

archiwum newsów

2017-10-11

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.