WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gran Turismo Sport - rusza beta

YouTube

Polyphony Digital przyzwyczaiło nas już do długiego oczekiwania na gry, ale ...

... na szczęście już niedługo otrzymamy okazję samodzielnego sprawdzenia Gran Turismo Sport, bo producent zapowiedział zamknięte beta testy dla tej produkcji.

Warto przypomnieć, że te wyścigi na wyłączność dla PS4 zadebiutować miały na rynku w ubiegłym roku, ale przeciągające się prace sprawiły, że przesunięto premierę.

Nie poznaliśmy jeszcze konkretnej daty, ale beta testy rozpoczną się już za tydzień, bo 17 marca i w pierwszej kolejności dostęp do nich otrzymają Amerykanie. Potwierdzono jednak, że w późniejszym terminie podobna akcja przeprowadzona zostanie także w innych krajach.

Nie wiadomo jeszcze jakie auta i trasy zostaną udostępnione w ramach testów, ale te mają się zmieniać w ich trakcie. Przy okazji zapoznamy się z nową funkcją, czyli Driver Profile, gdzie będziemy skrupulatnie oceniani pod kątem osiągów i zachowania na trasie i na tej podstawie dobierani będą nam rywale o podobnych umiejętnościach i cechach (istotnym czynnikiem będą także opinie społeczności).

Co ciekawe, nie będziemy mogli ścigać się o dowolnej godzinie i producent udostępni serwery tylko w konkretnym czasie, by zgrać strefę czasową z tą w Tokio, co pozwoli twórcom na zebranie informacji zwrotnych. Polyphony obiecuje jednak przeprowadzić w przyszłości większe, zapewne już otwarte testy, ze standardowym dostępem do gry.

Zapisy na zamkniętą betę zbierane są pod TYM adresem.

maxresdefault

archiwum newsów

2017-03-10

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.