WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Human Head Studios zapowiada Rune: Ragnarok

YouTube

Human Head Studios, czyli zespół, który swego czasu zasłynął grą Rune, szykuje się do powrotu do nordyckiego klimatu.

Studio zapowiedziało bowiem sequel wydanej przed 17 laty gry w postaci Rune: Ragnarok.

Twórcy obiecują niebezpieczne uniwersum, gdzie bogowie, bestie i ostatni ludzie walczą o przetrwanie.

W odróżnieniu od pierwowzoru, który był liniową grą akcji, Ragnarok będzie jednak grą w otwartym świecie - spodziewać mamy się brutalnej walki wręcz i bogatej nordyckiej mitologii.

Chris Rhinehart, reżyser tego projektu, nie kryje podekscytowania i aby uczcić tę zapowiedź studio opublikowało krótki zwiastun. Niestety na gameplay i jakieś konkrety (data premiery, platformy) będziemy musieli jeszcze poczekać.  Osobiście mam bardzo dobre wspomnienia z oryginałem i wydaje się, że w ostatnim czasie zapanowała moda na wikingów w grach wideo (God of War, For Honor, Vikings - Wolves of Midgar), więc miłośnicy tego klimatu powinni wypatrywać doniesień o   Rune: Ragnarok.

archiwum newsów

2017-08-29

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.