WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Jest kolejny zwiastun Cube Life: Island Survival

nintendo.com

Od jakiegoś czasu wiemy już, że produkcja przyjęta z mieszanymi uczuciami na Wii U trafi na PlayStation 4, a dziś doczekaliśmy się nowego zwiastuna.

To dość niezwykła sytuacja, niezależnie od jakości produkcji, bo japońscy rywale rzadko wymieniają między sobą tytuły.

Poza tym, Cube Island jest oczywistym klonem Minecraft, więc po co po niego sięgać, skoro można mieć oryginał – no cóż, Sony najwyraźniej ma jakiś plan.

Tak czy inaczej, premiera zaplanowana została na wiosnę, a dziś możemy zapoznać się z kolejnym zwiastunem:

archiwum newsów

2017-01-03

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.