WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Microsoft szykuje zwroty na Xbox Store?

Microsoft

Wygląda na to, że Microsoft postanowił wyciągnąć rękę do osób kupujących cyfrowe wersje gier i szykuje się do uruchomienia programu zwrotów z Xbox One i Windows 10.

A przynajmniej na to wskazują informacje z programu Xbox Insider, które podał jeden z użytkowników.

Jego zdaniem już niebawem będziemy mogli dokonać zwrotu cyfrowych produkcji zakupionych w sklepach Microsoft Store i Xbox Store, podobnie jak na Steam oraz Origin, oczywiście spełniając kilka warunków.

Te nie są jednak zbyt restrykcyjne i wystarczy, że odpaliliśmy grę chociaż raz, nie graliśmy w nią dłużej niż 2 godziny i dokonujemy zwrotu w czasie 14 dni od zakupu – procedura ma być bardzo prosta i odbywać się za pośrednictwem strony account.microsoft.com. Program nie będzie działał w przypadku przepustek sezonowych i dodatków, więc te zakupy trzeba będzie lepiej przemyśleć.

Warto też zauważyć, że Microsoft zostawił tu sobie pewną „furtkę bezpieczeństwa” i jeżeli uzna, że nadużywamy systemu zwrotów, np. korzystając z niego zbyt często, to opcja ta zostanie nam zabrana.

xbox.com

archiwum newsów

2017-04-14

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.