WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Nowy zwiastun The Last of Us: Part II!

Naughty Dog

Nikt nie spodziewał się chyba, że konferencja Sony w ramach Paris Games Week przyniesie coś wyjątkowo ciekawego, a tu proszę ...

... nowy zwiastun z długo i niecierpliwie wyczekiwanego The Last of Us: Part II.

Co więcej, zaprezentowany fragment jest bardzo brutalny, dosadny i pokazuje, że w świecie gry pełnym potworów, to człowiek jest najgorszym z nich. Wygląda też na to, że w dwójce dostaniemy nowych bohaterów – czyżby Naughty Dog zdecydowało się podzielić rozgrywkę między kilka „drużyn”?

Miejmy nadzieję, że za jakiś czas dowiemy się więcej, tymczasem bez zbędnego gadania zapraszamy do oglądania, bo naprawdę warto.

archiwum newsów

2017-10-31

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.