WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Pierwszy materiał z kampanii fabularnej Battlefront II

Battlefront

D23EXPO, czyli duży konwent poświęcony produkcjom Disneya odbywający się w Kalifornii, przyniosło kilka ciekawych informacji również dla fanów gier.

Na miejscu nie zabrakło bowiem przedstawicieli DICE, którzy zaprezentowali pierwszy materiał z kampanii fabularnej Star Wars: Battlefront II.

Warto zaznaczyć, że o istnieniu trybu jednoosobowego wiemy już od dłuższego czasu, ale do tej pory twórcy serwowali nam tylko zwiastuny z multi - to się właśnie zmieniło, bo chociaż ujawniony filmik nie jest czystym gameplayem, a raczej dziennikiem deweloperskim, to i tak pozwala nieźle rozeznać się w temacie.

Dzięki temu dowiadujemy się na przykład, że tym razem główny bohater nie należy wcale do obozu „tych dobrych”, bo jest nim oficer imperialnych sił specjalnych od dziecka wychowywany w poczuciu, że Imperium jest jedyną słuszną stroną konfliktu. Iden Versio, bo o niej właśnie mowa, całe życie poświęciła swoim ideałom, walcząc między innymi o pierwszą Gwiazdę Śmierci i widząc upadek drugiej, za co szuka zemsty na Rebeliantach.

Przypominamy, że premiera Star Wars: Battlefront została zaplanowana na 17 listopada, ale wcześniej, czyli w dniach 6-9 października, odbędzie się otwarta beta dostępna na wszystkich platformach, tj. PS4, Xbox One i PC.

archiwum newsów

2017-07-17

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.