WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

PlayStation Network zhakowane?!

blog.eu.playstation.com

Wygląda na to, że po raz kolejny mogło dojść do złamania sieci zabezpieczeń PlayStation.

Na oficjalnym koncie PlayStation opublikowano wczoraj w nocy wiadomość potwierdzającą, że to zostało przejęte przez grupę hakerów o nazwie OurMine, czyli zespół specjalizujący się w ujawnianiu wszelkich luk.

Wpisy zostały usunięte przez Sony, ale zanim to nastąpiło jeden z nich podawał, że bazy danych PlayStation Network zostały potencjalnie zagrożone. Co więcej, grupa włamała się nawet na Facebooka japońskiego giganta, gdzie publikowała posty z prośbami o kontakt ze strony Sony.

Co prawda Sony nie potwierdziło jeszcze żadnego wycieku ani zagrożenia, ale profilaktycznie polecamy zmienić swoje hasło w tym serwisie.

Warto w tym miejscu przypomnieć o ogromnym cyberataku na PlayStation Network w 2011, który doprowadził do wyłączenia usługi na dłuższy okres i narażenia ponad 70 mln kont użytkowników.

Sony

archiwum newsów

2017-08-21

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.