WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

PlayerUnknown's Battlegrounds vs Fortnite: Battle Royale

Poszkole

Wygląda na to, że PlayerUnknown's Battlegrounds doczekało się godnego konkurenta.

Epic Games poinformowało, że zaledwie dwa tygodnie po premierze Fortnite: Battle Royale (darmowy tryb rozgrywki Fortnite) w grę zagrało już przeszło 10 mln osób.

Osiągnięcia Fortnite: Battle Royale prezentuje poniższa infografika, w której twórcy chwalą się ponadto, że w grze rozegrano łącznie blisko 44,5 mln godzin.

Producent PUBG, studio Bluehole, ujawnił zaś, że gracze nabyli już ponad 15 mln egzemplarzy ich gry (dokładnie 15 578 137), ale to nie koniec imponujących osiągnięć tej produkcji, ponieważ udało się jej pobić kolejny rekord na platformie Steam. Steam Database podało bowiem, że jednocześnie w tytuł grało 2 008 726 graczy, a jeszcze niedawno liczba 2 mln osób bawiących się jednocześnie w jednej produkcji wydawała się mało prawdopodobna. Trzeba przy tym pamiętać, że tytuł ten dostępny jest od pół roku, ale jedyne w usłudze Wczesnego Dostępu, a oficjalna premiera spodziewana jest pod koniec roku.

Obie gry notują kapitalne wyniki, ale warto zaznaczyć, że trudno je ze sobą bezpośrednio porównywać, ponieważ Fortnite: Battle Royale jest darmową produkcją (free-2-play), a za PUBG trzeba zapłacić 30 USD, co oznacza, że tytuł ten już przynosi sporo pieniędzy jego twórcom, natomiast Epic liczy na wpływy z mikrotransakcji.

ieniędzy jego twórcom, natomiast Epic liczy na wpływy z mikrotransakcji. 

1_08

2_08

archiwum newsów

2017-10-12

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.