WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Popularny RTS Anno 1800 powraca

YouTube

Fani pecetowych strategii mają spore powody do zadowolenia, ponieważ targi Gamescom przyniosły nie tylko zapowiedź zupełnie nowej odsłony Age of Empires, ale także Anno 1800.

Co prawda seria Ubisoftu koncentruje się bardziej na ekonomicznej stronie niż walce, ale także ma swoich zagorzałych fanów.

Po futurystycznych odsłonach tym razem seria cofnie się w czasie o kilkaset lat, gdzie nasza cywilizacja nie była jeszcze tak rozwinięta, ale następuje właśnie przełom związany z rewolucją przemysłową.

Zadaniem graczy będzie stanięcie na czele narodów, ustanawianie szlaków handlowych, zasiedlanie nowych ziem, budowanie powiązanych ze sobą łańcuchów produkcyjnych czy zajmowanie się dyplomacją.

Tradycyjnie już otrzymamy standardową kampanię, tryby multiplayer oraz tzw. Sandbox, gdzie po prostu cieszymy się swobodną grą. Jak na razie nie znamy jednak zbyt wiele szczegółów na temat gry, a twórcy wspominają jedynie o przybliżonej dacie premiery, która planowana jest zimą przyszłego roku. Producent (niemieckie studio Blue Byte) chce jednak, by gracze czynnie uczestniczyli w tworzeniu tego tytułu i dlatego będą mogli głosować nad elementami, które trafią do Anno 1800 czy testować grę w ramach wczesnego dostępu.

archiwum newsów

2017-08-23

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.