WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Rynek gier PC w świetnej kondycji w 2016

League of Legends

W ostatnim czasie docierały do nas słuchy o słabszej sprzedaży takich tytułów, jak Watch Dogs 2, Titanfall 2 i Dishonored 2, ale ...

... 2016 rok i tak był udany dla rynku gier wideo, ponieważ sam segment PC przyniósł blisko 36 miliardów dolarów.

Z danych opublikowanych przez firmę analityczną Superdata Research wynika, że liderem w generowaniu pieniędzy są mobilne platformy.

Trudno się temu dziwić biorąc pod uwagę ogromny sukces takich tytułów, jak Pokémon Go, Clash Royale czy ostatnio Super Mario Run.

Pecety są na drugiej pozycji, jeśli chodzi o platformy przynoszące największe przychody w ostatnich 12 miesiącach. Rosnąca popularność cyfrowych wydań sprawiła także, że konsole zaliczyły wzrost w zakresie gier premium.

Jeśli zaś chodzi o tytuły free-to-play, to prym wiodą takie produkcje, jak League of Legends, World of Tanks i Dota 2, a Superdata Research spodziewa się, że gry F2P będą przynosić obroty rzędu 21,3 miilardów dolarów do 2019 roku.

Analitycy spodziewają się w kolejnych latach wzrostów, a szczególnie dynamiczny rozwój prognozowany jest dla e-sportu i wirtualnej rzeczywistości.

Valve

archiwum newsów

2016-12-23

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.