WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Switch najlepiej sprzedającą się konsolą Nintendo

commons.wikimedia.org

Nintendo wciąż nie chce pochwalić się jak poradziło sobie Switch na starcie, dostarczając jedynie dość zdawkowe informacje o najlepszym starcie w historii, ale ...

... z pomocą przychodzą tu dane SuperData, które rzeczywiście wskazują na bardzo udany debiut konsoli na rynku.

Wynika z nich, że Switch sprzedało się na świecie w pierwszym tygodniu w ilości 1,5 mln sztuk, a biorąc pod uwagę, że sprzęt jest już dostępny blisko 2 tygodnie, to zakładać można, że wynik ten jest wyraźnie poprawiony (tym bardziej, że na starcie były spore problemy z zakupem konsoli).

SuperData podaje informacje odnośnie sprzedaży na poszczególnych rynkach i Switch największą popularnością cieszy się w USA, gdzie w pierwszym tygodniu rozeszło się aż 500 000 sztuk, ale na rodzimym rynku producenta także uzyskano bardzo dobry rezultat 360 000 egzemplarzy. W Wielkiej Brytanii sprzedać miało się w tym czasie 85 000 konsol, a we Francji 110 000. Co nie jest żadnym zaskoczeniem, aż 89% osób, które nabyło konsolę, kupiło też grę The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Pierwotne plany Nintendo zakładały sprzedaż 2 mln konsol Switch do końca marca i wygląda na to, że z łatwością uda się osiągnąć ten cel. Tym bardziej, że Nintendo w swoich oficjalnych danych podaje liczbę sprzętów sprzedanych do sklepów, a SuperData opiera się na danych sprzedaży do konsumentów.

Pytanie tylko, jak długo uda sie podtrzymać tak wysokie zainteresowanie urządzeniem, ponieważ poza Zeldą tytuły startowe wypadają tu bardzo słabo, a na horyzoncie nie jawi się zbyt wiele interesujących gier zapowiedzianych na ten system.

switch_02_01

archiwum newsów

2017-03-17

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.