WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Twórcy MadMaxa ujawniają BioMutant

YouTube

Experiment 101 to nowe studio założone przez weteranów branży, którzy wcześniej pracowali nad takimi tytułami, jak Mad Max i Just Cause.

Nawiązali oni współpracę z wydawcą THQ Nordic, czego owocem będzie zapowiedziana na targach Gamescom gra o nazwie BioMutant.

Produkcja ta określana jest przez twórców jako postapokaliptyczne RGP akcji w stylu kung-fu, gdzie gracz toczyć będzie starcia wręcz, strzelać i używać zdolności mutantów w czasie rzeczywistym.

Co więcej, gra charakteryzować ma się dużym replayability, a to za sprawą zróżnicowanego i głębokiego systemu progresji bohatera, a poza tym oferować będzie "trzy systematycznie generowane światy, podziemia i mały układ planetarny", które będziemy mogli eksplorować mechem, balonem, skuterem, UFO i oczywiście pieszo.

Wiadomo także o pełnej personalizacji bohaterów w stylu MMO, systemie mutacji, bionicznych protezach oraz systemie wytwarzania przedmiotów. Autorzy wspominają także o interaktywnej narracji zawierającej kontekstowe opowieści, gdzie sami tworzyli unikalne historie.

BioMutant ukazać ma się w przyszłym roku na PS4, Xbox One oraz PC.

archiwum newsów

2017-08-23

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.