WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Valve chwali się nowym rekordem Steam

Valve

Valve ma spore powody do zadowolenia, ponieważ jego platforma dla gier PC, czyli Steam, bardzo dobrze weszła w nowy rok.

Po tym, jak gracze ochłonęli po noworocznej zabawie, najwyraźniej mocno zatęsknili się za swoimi ulubionymi produkcjami, ustanawiając 2 stycznia nowy rekord ilości graczy zalogowanych w serwisie wynoszący 13 910 000 użytkowników, ale … ten bardzo szybko został pobity.

Z danych Steam Database wynika bowiem, że 8 stycznia, czyli wczoraj, ze Steam korzystało jednocześnie 14 403 624 osóby.

Najpopularniejszym tytułem w tym czasie była Dota 2, która przyciągnęła 901 129 użytkowników, a na drugim miejscu znalazł się Counter-Strike: Global Offensive, w którego grało 661 144 osóby. Ostatnie miejsce na podium należało do GTA V (111 545), jak więc widać największym wzięciem wciąż cieszą się te same, starsze produkcje.

Zapewne wkrótce spodziewać możemy się kolejnych rekordów, tym bardziej, że pozycja Steam jako hegemona rynku PC jest niezagrożona.

GTA V

archiwum newsów

2017-01-09

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.