WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Xbox One z 3 mln graczy PUBG

Poszkole

PlayerUnknown’s Battlegrounds to jeden z największych fenomenów branży gier ostatnich lat, który w ubiegłym roku pobił wiele rekordów na PC.

Formalnie jednak tytuł zadebiutował na komputerach dopiero w grudniu, a w tym samym miesiącu trafił na konsole Xbox One w ramach programu Game Preview (odpowiednik Wczesnego Dostępu ze Steam), gdzie także bardzo szybko zyskuje na popularności.

Gra studia Bluehole przyciągnęła już do siebie na konsoli Microsoftu przeszło 3 miliony graczy.

Warto także przypomnieć, że pierwszy milion udało się uzyskać w zaledwie 48 godzin od jej udostępnienia. Trzeba przy tym zaznaczyć, że PUBG na Xbox One boryka się ze sporymi problemami z optymalizacją, ale twórcy regularnie wypuszczają aktualizacje, które zdają się poprawiać sytuację, choć wciąż regularnie zdarzają się spadki poniżej 20 kl./s. Twórcy obiecują też kolejne usprawnienia, które mają poprawić sytuację i uczynić PUBG na konsolach bardziej grywalnym.

Konsolowa wersja doczekać ma się także nowej zawartości, w tym pustynnej mapy Miramar, która trafiła już na PC. Tymczasem PUBG na PC bije kolejne rekordy i w ubiegłym tygodniu na Steam zagrywało się w niego jednocześnie 3,1 mln graczy.

 

Microsoft

archiwum newsów

2018-01-12

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.