WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Trailery tygodnia 10/2017

Poszkole

Wonder Woman, Jak ukraść księżyc, a może Transformersi?

Spokojnie, w tym tygodniu nie musimy wcale wybierać, bo przed nami zwiastuny wszystkich wymienionych produkcji, a nawet więcej.

Tydzień rozpoczęliśmy razem z Wonder Woman i zwiastunem prezentującym jej pochodzenie, a potem było równie dobrze, bo ...

... w sieci zadebiutowały kolejne ciekawe zapowiedzi, jak Gru, Dru i Minionki, Transformers: Ostatni Rycerz, zupełnie nowa Mumia z Tomem Cruisem w roli głównej czy Life z Ryanem Reynoldsem.

 

Premiery:

Wonder Woman - 2 czerwca

Gru, Dru i Minionki - 30 czerwca

Transformers: Ostatni Rycerz - 23 czerwca

Mumia - 9 czerwca

Life - 24 marca

 

Autor: Karolina Majchrzak

archiwum newsów

2017-03-19

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.