WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Trailery tygodnia 23/2017

Poszkole

No i stało się ... wielkimi krokami wchodzimy w kinowy sezon ogórkowy, czyli ilość ciekawych zwiastunów i premier kinowych drastycznie spada.

Na szczęście w tym tygodniu udało się nam znaleźć 4 ciekawe propozycje, które za jakiś czas trafią na nasze ekrany.

Po pierwsze remake słynnego filmu Linia życia z 1990 roku, który wzbudzał zainteresowanie już samą gwiazdorską obsadą z Julią Roberts na czele, mroczne Annabelle: Narodziny zła, nowy sezon Gry o tron, a także oparte na faktach Stronger.

 

Premiery:

Linia życia - 29 września

Annabelle: Narodziny zła - 11 sierpnia

Gra o tron - 16 lipca

Stronger - 22 września

 

 

Autor: Karolina Majchrzak

archiwum newsów

2017-06-25

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 1

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.