WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Trailery tygodnia 24/2017

Poszkole

W tym tygodniu naprawdę nie mogliśmy narzekać na nowe zwiastuny, więc zapraszamy na podsumowanie!

To The Bone z przerażającą chudą Lily Collins, mordercze American Assassin, Król rozrywki z Hugh Jackmanem, Balerina, a może Jumnaji?

Spokojnie, nie musicie wybierać, bo wszystkie te produkcje, a także kilka innych, doczekały się zwiastunów w mijającym właśnie tygodniu, więc będzie co oglądać ;)

 

Premiery:

To The Bone - 20 lipca

American Assassin - 15 września

Król rozrywki - grudzień 2017

Balerina - 30 sierpnia

Jumanji - 20 grudnia

Marvel's Inhumans - 29 września

Cult of Chucky - 20 października

Death Note - 25 sierpnia

 

Autor: Karolina Majchrzak

archiwum newsów

2017-07-02

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.