WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Trailery tygodnia 25/2017

Poszkole

W ubiegłym tygodniu trudno było wybrać najciekawsze propozycje, bo było ich tak dużo, a w tym ...

... producenci nie byli zbyt hojni, jeśli chodzi o nowe zwiastuny filmowe i musimy zadowolić się dosłownie kilkoma.

Najbardziej interesująco zapowiadają się kolejny netflixowy serial Ozark, Valerian i Miasto Tysiąca Planet, Borg/McEnroe o tenisowych legendach i Wojna o planetę małp.

Zapraszamy do oglądania:

 

Premiery:

Ozark - 21 lipca

Valerian i Miasto Tysiąca Planet - 21 lipca

Borg/McEnroe - 27 października

Wojna o planetę małp - 28 lipca

 

Autor: Karolina Majchrzak

archiwum newsów

2017-07-09

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.